Bestuursleden

Voorzitter:

Eddy Langeloo

  

 

Eddy

Co-Voorzitter

Eric Brouwer

   

Eric


Secretaris:

Kees van de Griendt

   

keesgriendt@yahoo.com
06-54335005

Kees

Penningmeester:

Hans Broekhuijsen

   
06-25318643
hdsportster@hotmail.com

Hans


Co-Sectretaris:

Aukje Bergsma

  

Aukje