Ereleden

Groningen Chapter Holland kent naast de “gewone leden” ook “ereleden”.
Ereleden zijn zij, die op grond van bijzondere verdiensten voor de club, als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
Hiermee eren wij de leden die vanwege hun inzet voor, en toewijding aan de club een bijzondere rol hebben gespeeld.

 

Frits ten Bruggencate

Medeoprichter van het voormalig Groningen Chapter in 2001 en oud bestuurslid (Editor), is Frits als dank voor zijn verdiensten voor het Chapter het erelidmaatschap toegekend.

frits-ten-bruggencate-1

Frits ten Bruggencate