Veiligheidsregels

1) Iedereen rijdt volledig voor eigen risico.

2) Houd je aan de verkeersregels en andere wettelijke regels. Stop bijvoorbeeld liefst al bij oranje en altijd bij rode verkeerslichten.

3) Houd je eigen en elkaars veiligheid altijd in het oog.

4) Let op waar jijzelf en je motor staat op de openbare weg als de hele groep even stilstaat.

5) Zorg dat zowel jijzelf, je eventuele passagier en je motor in goede conditie zijn om de ride out te voltooien.

6) Als je medicijnen gebruikt die in noodgevallen aan je moeten worden toegediend of als je mogelijk op een andere manier in problemen kunt komen, meld dat dan vooraf aan één van de road captains zodat we je goed en snel kunnen helpen als je onverhoopt in een problemen geraakt.

7) Zorg voor goede beschermende en goed passende kleding.

8) We gaan ervan uit dat je WAM-verzekering in orde is (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen – verzekering).

9) Er wordt gereden volgens het “wegzet-systeem” (ook wel “second man drop system” of “folluw-up system” genoemd).

10) Er worden geen kruisingen afgezet.

11) Er wordt gereden in baksteen formatie, tenzij de weg daarvoor te smal is (zie tekening).

12) Je blijft rijden in je eigen lijn / je eenmaal ingenomen positie (ook als je voorste groepsrijder bent geworden).

13) Er wordt door de deelnemers aan de ride out niet onderling ingehaald. Inhalen van andere verkeersdeelnemers door de hele groep gebeurt op aangeven van de road captains. Bij inhaalmanoeuvres op de snelweg kan het inhalen door de achterste road captains worden opgezet. Zij “blokkeren” dan eerst de linker rijstrook, zodat de hele groep -van achteruit opbouwend- veilig naar de linker rijstrook kan gaan. Gebruik dus je spiegels ook op de snelweg voortdurend.

14) Rijd met een constante snelheid en houd de afstand tot je voorligger regelmatig; ga niet “jo-jo-en”.

15) Bewaar afstand, zodat soepel van 2 lijnen naar 1 lijn gereden kan worden als de situatie dat vereist.

16) Geef waarschuwingssignalen door naar achteren.

17) Bij regenbuien tijdens de ride out bepalen de voorrijder en de kop road captain wanneer en waar wordt gestopt om de hele groep veilig regenkleding te laten aantrekken. Wacht daar op en verlaat niet bij de eerste regendruppels de groep om individueel je regenpak aan te trekken. (Voorrijders: op tijd stoppen!)

18) Meld je af bij een van de road captains indien je tussentijds vertrekt.

19) Voor en tijdens de ride outs wordt geen alcohol (of enig ander ‘intoxicerend’ middel) gebruikt. Als je dit toch doet, zullen de road captains je vragen de groep te verlaten in het belang van de veiligheid van iedereen.

20) Het gebruik van alcohol door de deelnemers na afloop van de ride out is voor ieders eigen verantwoordelijkheid. Indien nog met de motor naar huis moet worden gereden, is dit echter sterk af te raden.

21) Bij ride outs in het buitenland waar wel kruisingen worden afgezet: geef de road captains die weer naar voren ‘racen’ gelegenheid om in te voegen bij tegenliggers, verkeersheuvels enz.. Kijk vaak in je spiegels waar deze road captains zich bevinden.

22) Geen van de deelnemers kan de voorrijder, de wegzetter, de road captains, de organisatie, het chapterbestuur, de H.O.G. of de sponsoring dealer van het chapter aansprakelijk stellen voor persoonlijke of materiele schade die tijdens of als gevolg van deelname aan een ride-out wordt geleden.

23) Tot slot willen wij nog opmerken dat iedere deelnemer voor eigen risico deelneemt aan alle ride-outs en of andere chapter activiteiten.

 

Rijden in baksteen formatie.

Rijden in baksteen formatie.

1 seconde, onderling aan te houden afstand, in meters uitgedrukt bij:

  • 50 km/uur = 14 meter
  • 60 km/uur = 17 meter
  • 70 km/uur = 20 meter
  • 80 km/uur = 23 meter
  • 90 km/uur = 25 meter
  • 100 km/uur = 28 meter

 

Enjoy American Cruising Together