Drop-Off / Wegzet systeem

Second man Drop-off
(Wegzet systeem)

 • 1 voorrijder
  – Heeft de route uitgezet, kent en bepaalt de route
 • 1 kop-road captain / wegzetter (herkenbaar aan hesje)
  – Geeft bij verandering van rijrichting de 1e rijder achter hem/haar (wegwijzer) opdracht om vanuit een veilige positie aan de kant van de weg alle volgende deelnemers de richting van de voorrijder te wijzen. Niemand weggezet betekent dus rechtdoor bij kruisingen.
 • De taak van voorrijder en wegzetter kan ook door één persoon worden gedaan.
 • De groep deelnemers
  – Die allen bij toerbeurt een taak hebben om de weg te wijzen.
 • 1 of 2 achterste road captain(s) (herkenbaar aan hesje)
  – Is en blijft de laatste rijder in de groep, zijn herkenbaar aan oranje road captain hesjes en meerdere lampen aan.

hoe slaagt het Drop-Off / wegzet systeem
Volg instructies van de road captains.

 • De eerste rijder achter de kop road captain / wegzetter stelt zich na aanwijzing van kop road captain / wegzetter veilig en duidelijk op in de rijrichting en wijst deelnemers de weg (de kop road captain / wegzetter houdt rekening met een veilige plaats voor je langs de weg).
 • Houd je positie in de baksteenformatie (blijf in je eigen lijn rijden), ook als je bent doorgeschoven tot de eerste rijder na de kop road captain / wegzetter. Je bent nu de eerstvolgende die wordt “weggezet”. Ga je niet ‘spiegelen’ aan de kop road captain / wegzetter. Als jij immers als eerste rijder van positie wisselt in de baksteen formatie, moet iedereen achter je dat ook doen. Dit maakt het groepsrijden onrustig en minder veilig.
 • Ga als je bent ‘weggezet’ als wegwijzer nooit rijden zonder de achterste road captain(s) te hebben opgewacht. De groep mensen na jou rijdt gegarandeerd verloren als jij te vroeg weggaat. Als er te grote gaten vallen, zullen de voorste road captains de ride out op een geschikte plaats even stil zetten om de groep zich te laten herformeren.
 • Je kunt dus een tijd moeten wachten, maar je weet dat verderop weer een wegwijzer staat opgesteld. Even bagage beter vastmaken of een pechgeval kan zomaar een kwartier vertraging opleveren. Zorg voor je eigen veiligheid als het wat langer duurt. Zet bijvoorbeeld je motor nog steeds zichtbaar maar veilig weg en ga zelf wat verderop in de berm staan.
 • De wegwijzer voegt in voor de achterste road captain(s) en niet ergens midden in de groep. De staart road captains zullen je ruimte geven en achteropkomend verkeer “blokkeren” totdat je bent ingevoegd.
 • Rijd met alleen gedimd groot licht. Passing lights, mistlampen enz. dus uit tijdens het formatierijden. Alleen de road captains rijden met meer licht. Dit vergroot de herkenbaarheid van de road captains en voorkomt irritatie wegens verblinding. Je rijdt in een groep immers dichter op elkaar.
 • Bij pechgevallen zal één van de achterste road captains bij de pechvogel blijven. Zij zullen samen beslissen welke oplossing het beste is.
 • Als je voor het eerst met het wegzet systeem gaat rijden, ga dan een motor of vijf van voren rijden. Je kunt dan voordat je voor je eerste keer wordt weggezet even de kunst afkijken. Omdat je in het begin zit, zal de groep nog redelijk compleet zijn en zijn er nog geen wachttijden opgetreden.

Drop-Off /Wegzet systeem in plaatjes
Waaruit bestaat de groep ?

VOORRIJDER : Deze heeft de weg uitgestippeld en rijdt steeds als eerste man vooraan.

ROAD CAPTAIN / WEGZETTER : Rijdt steeds als tweede en plaatst de wegwijzers. (voorrijder en wegzetter kunnen ook één persoon zijn)

WEGWIJZER : Ieder van de groep. Plaatsen zich op een veilige en zicht­bare plaats en wijzen de achterliggers waar zij naartoe moeten. De weg­wijzers blijven staan tot zij worden opgeruimd door de achterste road captain(s).

DEELNEMERS : De groep deelnemende motorrijders. Zij rijden steeds in baksteenformatie tenzij anders word aangegeven en bewaren voldoende afstand met de voorligger.

ACHTERSTE / STAART ROAD CAPTAIN(S) : Rijdt steeds als laatste en ruimen de wegwijzers op.

Groepsindeling

Groepsindeling

Groepsindeling

Deze indeling blijft ten allen tijden behouden.
Ben je aan de beurt als wegwijzer volg dan steeds de aanwijzingen van de wegwijzer op.
Verlaat je de groep voortijdig doe dit dan aan de rechterzijde.
De overige deelnemers schuiven allen een plaats naar voor en niet naar links of rechts.
Blijf steeds in baksteen rijden en bewaar voldoende afstand met je voorligger.

Rechts afslaan

Rechts afslaan

Rechts afslaan

De wegzetter plaatst een wegwijzer voor of na het kruispunt.
Zichtbaar zijn is belangrijk voor de overige deelnemers. Ga niet achter geparkeerde auto’s staan.
Sta je achter de bocht zorg er dan voor dat men je opmerkt. Stap desnoods af.
Hou de deelnemers in de gaten dat ze niet rechtdoor gaan rijden.
Blijf staan tot de achterste road captain er is en voeg voor hem in.
Rechtse bochten vereisen meer aandacht dan andere.

Links afslaan

Links afslaan

Links afslaan

De wegzetter plaatst de wegwijzer na het kruispunt.
De wegwijzer stelt zich goed zichtbaar en veilig op aan de rechterzijde van de rijweg.

Verkeerslichten

Verkeerslichten

Verkeerslichten

Bij oranje wordt al gestopt; in ieder geval wordt voor rood altijd gestopt.

Wanneer meerdere verkeers­lichten elkaar snel opvolgen kan de groep makkelijk in verschillende stukken vallen. De wegzetter kan een wegwijzer neerzetten VOORBIJ het kruispunt aan de rechterzijde
In dit geval zal je als wegwijzer geduld moeten hebben tot de hele groep voorbij is.

Opnieuw voegt de wegwijzer pas in wanneer de achterste road captain er is

 

Enjoy American Cruising Together